Hem: Föreningen: Aktiviteter : Nyheter : Galleri : Kontakt : Länkar: Fiskelägesrapport: Fiskeregler : Fiskevård


Läs mer på aktivitetslistan

Länk "Fiskevårdsplan för Kabusaån"

Mer info efterhand på nyheter eller under aktiviteter !

Välkommen till Skönadals

fiskevårds & sportfiskeförening!

Skönadal har sedan 1961 genomfört och bedrivet
fiskevårdande insatser i de sydskånska åsystemen:

Kabusaån, Svarteån &
Charlottenlundsbäcken

Nästa aktivitet:

Översyn av fiskeplatser 28/12 12:00

 

fiskevard@skonadal.com

Kontakt

Ordförande
Bengt Andersson
bengt@skonadal.com

Sekreterare
Mikael Jönsson
mikael@skonadal.com

Kassör
Arne 
Nilsson

 

Webansvarig
Styrelsen
 

 

 

 

 

Bg 5673-6846
www.skonadal.com